منوی راست
لوازم ایمنی فردی
زانو بند ایمنی
زانو بند ايمني مدل SE2862 :
بررسي هاي پژوهشي در سراسر جهان نشان مي دهد که در فهرست بيماريها و عوارض شغلي ضايعات و اختلالات اسکلتي-عضلاني متداول ترين علّت مراجعه شاغلين به مراکز درماني و يا شايع ترين دليل از کار افتادگي شغلي محسوب مي شوند. در اين ميان ضايعات مفصل زانو که در بلند کردن و حمل بار بيشترين فشار را تحمل مي کند در اولويت صدمات شايع عوارض اسکلتي-عضلاني شغلي قرار دارند و با توجه به تأثير نامطلوب صدمات وارده به زانو و اثر آن روي فعاليت شغلي و تحرک فيزيکي فرد، نقش حفاظتي از اين مفصل بسيار مورد توجه قرار گرفته است و اخيرا" فرهنگ استفاده از محافظ هاي زانو در فعاليت شغلي پس از کاربرد در ورزش، سريعا" رو به توسعه بوده و حتي کاربرد نظامي آن توسط نيروها در ارتش هاي مدرن دنيا اخيرا" به سرعت رواج يافته است.
در اين ارتباط شرکت ايمن تهران براي نخستين بار در حوزه ايمني ايران زانوبندهاي ايمني را معرفي و مدل SE2862 را که از انواع بسيار مرغوب محافظ زانو مي باشد جهت استفاده در فعاليت هاي صنعتي بويژه عمليات عمراني، سدسازي، اکتشاف، معدن کاري، تونل سازي، امور تعميرات و مکانيک ماشين آلات، مونتاژ خودرو  و نظامي معرفي مي نمايد.

 

Lightweight,soft and comfortable foam padding with abrasion-resistant plastic provides protection against bump, impact, bruises and other injuries. Good for construction,carpentry, maintenance, electrical work, sports, etc. that could cause bruises or abrasions. Size: S, M, L