منوی راست
کلاه و سرپوش های ایمنی
سرپوش جوشکاری

سرپوش  یا کلاه مقنعه جوشکاری

ساخته شده از چرم  و مقاوم در برابر ذرات جوش

جهت محافظت سر و گردن در برابر پرتاب ذرات جوش هنگام جوشکاری