ماسک و تجهیزات تنفسی
سیستم های هوا رسان دائم

 : سيستم هاي هوا رسان با کمک هواي فشرده صنعتي •  تأمين مداوم هواي تنفسي مورد نياز شاغلين در شرايط مواجهه با آلودگي شديد هوا و يا غير عادي بودن تركيب طبيعي هوا توسط اين سيستم ها مقدور خواهد بود. اين تجهيزات براي اشتغال درمحيطي با غلظت زياد آلاينده هاي هوا و يا فضا هاي بسته با عدم امكان تهويه مناسب، قابل استفاده مي باشند. اين سيستم ها در دو مدل AC190 با ماسك تمام صورت TR82 و مدل ACM952 مجهز به كلاه خود سبك از جنس ABS با لنز بزرگ و شنل مخصوص پوشاندن قسمت فوقاني بدن عرضه مي گردد. 
 • از سيستم هوارسان AC190 در عمليات ورود به فضاهاي بسته از جمله چاه، کانالهاي فاضلاب، مخازن حاوي مواد شيميايي و اماکني از اين قبيل و از سيستم هوارسان ACM952 در عمليات رنگپاشي و پودرپاشي در تونل هاي رنگ صنايع خودروسازي، ماشين سازيها و صنايع فلزي و يا براي ورود به محفظه هاي بسته با آلودگي هاي شديد شيميايي و باکتريايي استفاده مي شود.
 • هواي موردنياز اين سيستم هاازكمپرسورهاي صنعتي به كمك  تجهيزات پالايشگر (Air filter units)  و پس از پالايش وتعديل فشار هوا تامين ميگردد. 
 •  در اين ارتباط سيستمهاي پالايشگر(Air filter unit) يك نفره و دونفره ايتاليائي آماده عرضه مي باشد.
 • سيستمها  ساخت  SPASCIANI ايتاليا و داراي تائيديه استاندارد اتحاديه اروپا CE مي باشند.
 •  

                      

 

                                                    

 • انواع مشابه توليد شده در تايوان و با تائيديه مراجع ملّي آن کشور موجود و آماده تحويل مي باشد. 
 • سيستم تنفسي شن پاشي (سند بلاست) مدل ACS952 :
 • تامين مداوم هواي تنفسي مورد نياز اپراتور ها در عمليات شن پاشي ويا فعاليتهاي مشابه ازطريق استفاده از اين سيستم كه مجهز به كلاه خود سبك از جنس ABSو پوشش كامل بخش فوقاني بدن براي حفاظت شاغل در مواجهه با تركش هاي فرسايشي ذرات شن و يا ساچمه هاي فولادي  و غيرو خواهد بود.
 • هواي موردنيازاين سيستم از كمپرسور صنعتي پس از پالايش و تنظيم فشار توسط يك  پالايشگر (Air Filter Unit) تامين مي گردد.
 • اين سيستم ساخت كمپاني Spasciani  ايتاليا و داراي استاندارد CE مي باشد.
 • در اين ارتباط سيستمهاي پالايشگر(Air Filter Unit) يك نفره و دونفره ايتاليائي آماده عرضه مي باشد.
 •  
 • انواع مشابه توليد شده در تايوان و با تائيديه مراجع ملّي آن کشور موجود و آماده تحويل مي باشد. 
 • دستگاه پشتيباني کننده سيستم هاي هوارسان دائم مدل RL4603 : 
 • اين دستگاه بعنوان واسط بين مخزن هواي فشرده تأمين شده توسط يک کمپرسور صنعتي و هر نوع سيستم هوارسان دائم قرار مي گيرد و نقش آن تعديل فشار، پالايش آلودگي موجود در هواي تأمين شده توسط کمپرسور صنعتي و هدايت آن به سيستم هوارسان انتخابي مي باشد. در عين حال با توجه به وجود 4 سيلندر 6 ليتري حاوي هواي پاک مستقر روي اين دستگاه اگر به هر علتي ادامه تأمين هوا از طريق کمپرسور فوق الذکر مقدور نبود، امکان ادامه فعاليت به مدت 4 ساعت براي يک اپراتور مقدور مي باشد.


سيستم هوا رسان تنفسي ( بدون نياز به هواي فشرده و يا دمنده ) :

 

سيستم هوا رسان DUCT ECO  ـ   براي ورود و کار در فضاهاي محصور و بسته       ( Confined Spaces  ) از قبيل مخازن ،‌چاه ها و چاهک هاي شير گاز و يا مخابراتي ،‌ سيستم هاي فاضلاب و يا هر محفظه اي نيم بسته يا بسته اي که امکان خطر کاهش دسترسي به هواي تازه(Oxygen deficiency hazard ) و يا  آلودگي هاي شيميايي و سمي وجود داشته باشد بدون نياز به منابع تامين هوا از  طريق لوله کشي هواي فشرده صنعتي يا نياز به کمپرسورهاي صنعتي ،‌ از اين وسيله که شامل يک ماسک تمام صورت با خرطومي رابط ،  کمربند و تسمه هاي حمايلي و نيز مانيفولد  متصل به يک شلنگ حداکثر 10 متري و در انتها يک تله توري دار براي جلوگيري از ورود هر نوع شي خارجي مي باشد مي توان استفاده نمود .

سيستم هوا رسان DUCT ECO  بسيار ساده و راحت بدون نياز به آموزش قابل استفاده مي باشد . سيستم هوا رسان مذکور بر طبق استاندارد EN 138 :1994  اتحاديه اروپا توليد شده است .