ماسک و تجهیزات تنفسی
ماسک بیمارستانی

ماسک یک بار مصرف بیمارستانی (پرستاری)

تهیه شده از لایه های پروپلین و هایژنیک

دولایه و سه لایه

با نگه دارنده کشی و بندی

قابل استفاده برای مصارف عمومی و بهداشتی