منوی راست
دستکش های کار
دستکش های کف مواد و ضدبرش

دست های خود را ایمن نگه دارید

حفاظت از برش بالا با راحتی عالی و احساس نوستالژیک

این دستکش ها  مقاوم در برابر سایش برای ایجاد کار با دست و ایجاد شرایط امن و درجه بالایی از آسایش است
 

این دستکش ها به نام های متفاوتی از قبیل کف مواد _ ضد برش و ... در بازار نامیده میشوند  اما بهترین اسم برای این مدل دستکش  ها  نام دستکش های همه کاره است

چون در بیشتر کارهای صنعتی میتوان از این مدل دستکش ها استفاده نمود

چنگش بسیار بالا _ عدم تعرق زیاد دست _ مچ کشباف _ سبک بودن دستکش و جذب دست بودن از دیگر مزایای مهم این نوع دست کش ها هستند