منوی راست
دستکش های کار
دستکش های نخی ضد حساسیت

دستکش نخی ضد حساسیت

در دو رنگ سقید و مشکی

دارای 3 سایز